MARGAR

Hiat_ús grup


En escena el 29 maig

Hiat_ús grup (Daniel Barbé Farré i Jordi Mas Balado) és un col•lectiu obert que treballa l'Art de la Memòria del Paisatge, una dramatúrgia dels llocs, tant des de l'anàlisi eco-social, com des de la performativitat que s'hi genera en situar-hi moviments, objectes i paraules. Utilitzen els hiats o les inconformitats per poder des-ocupar l'espai tot travessant-lo deixant un buit rere d'un cos, una possibilitat de llegir allò que no ha tingut registre. Reomplint la memòria dels llocs, un cos pot ser un accent en un paisatge.

En aquesta ocasió, ens proposen una intervenció en un petit turó de margues, en què combinarem una visita onirogeològica amb relats que enllacen el saber científic i l'assaig literari, i una experiència de paisatge amb dinàmiques corporals i exercicis de percepció per interioritzar imatges relacionades amb la narrativa proposada.

La marga és una terra blavosa de llims consolidats on l'erosió és més ràpida que la formació del sòl i no dona temps a que hi arreli res. Està formada de partícules que sedimenten al fons oceànic: un desert sense llum, de tant en tant, en aquesta planúria hi cau un objecte arribat atzarosament al mig del mar.